Seznam nevarnih proizvodov
Večfunkcijski digitalni merilni instrument UT20B
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled merilnega instrumenta:


Napisna tablica merilnega instrumenta: