Seznam nevarnih proizvodov
Detoksinator (ION cleanse)
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled izdelka:


Izgled napisne tablice:


Oglas: DELO, 31. decembra 2007