Seznam nevarnih proizvodov
Zaključene igralne enote - različni tipi
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Zakaj je igralo ocenjeno kot nevarno?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori uporabnik igrala?


ZAKLJUČENE IGRALNE ENOTE V UPORABIRazlične lokacije zaključenih igralnih enot v uporabi, ki jih v okviru svoje poslovne dejavnosti pravni subjekti dajejo na voljo v uporabo potrošnikom - otrokom (gostinski obrati, turistične kmetije, turistični kampi, trgovski centri, bencinske črpalke, zdravilišča, in drugi v okviru opravljanja poslovne dejavnosti).


NEVARNOST PADCAOgraja ima vodoravne elemente, ki omogočajo (pre)plezanje - obstoji nevarnost padca z večje višine.


MOŽNOST ZATIKANJA GLAVE IN TELESAOdprtina v steni podesta ne ustreza zahtevam preskusa glede nevarnosti zatikanja glave in telesa (premajhna za telo) - obstoji nevarnost, da otrok z notranje strani poskuša splezati skozi odprtino, ki je premajhna, zato lahko obvisi v nevarnem položaju (zataknjena glava).


RAZDALJA MED GUGALNICAMAGugalna vrv s sedežem je obešena neposredno ob gugalnem sedežu - ker gugalna vrv lahko niha tudi levo ali desno, obstaja nevarnost trka in udarnin.


NEUSTREZNA PODLAGAPovršina tal ob toboganu, gugalnici in plezalih je glede na zahteve standarda neustrezna - pretrda (travna ruša in delno zbita zemlja), ob morebitnem padcu lahko pride do udarnin.


VRVPlezalna vrv na klančini je pretanka (izm. Ø 12 mm) - zaradi slabšega oprijema možne odrgnine dlani.


NEVARNI DETAJLISlabo privito obešalo v leseni nosilec - obstoji nevarnost, da bo obešalo sčasoma popusti in lahko pride do padca. Ostri kovinski robovi, na katerih se otrok lahko ureže.


Za več informacij si oglejte letak za varno igro na otroškem igrišču, kjer je tudi informacija, kam se lahko poda prijavo v primeru zaznave neustreznih, nevarnih ali poškodovanih igral v uporabi. Dodatne informacije glede varnosti otroških igral lahko najdete tudi v rubriki Pogosta vprašanja, otroška igrala.