Seznam nevarnih proizvodov
Plezala - različni tipi
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Zakaj je igralo ocenjeno kot nevarno?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori uporabnik igrala?


PLEZALA V UPORABIRazlične lokacije plezal v uporabi, ki jih v okviru svoje poslovne dejavnosti pravni subjekti dajejo na voljo v uporabo potrošnikom - otrokom (gostinski obrati, turistične kmetije, turistični kampi, trgovski centri, bencinske črpalke, zdravilišča, in drugi v okviru opravljanja poslovne dejavnosti).


NEVARNOST ZATIKANJA GLAVE / VRATUNa plezalni mreži in na pritrditvenih obročih so odprtine, ki so niso skladne z zahtevami standardov - možnost zatikanja vratu ali glave.


NEVARNOST ZATIKANJA PRSTOVNa pritrditvenih obročih obstoji nevarnost zatikanja prstov. Če otrok na plezalu vtakne v odprtino prst, hkrati pa mu zdrsne noga, lahko pride do hujših poškodb prsta.


NEUSTREZNA PODLAGAOb padcu z višine 190 cm na lesene tlakovce ali izpostavljen rob podesta lahko pride do hudih poškodb, tudi zvinov ali zlomov. Površina tal ob in pod igralom je pretrda - v primeru padca z igrala lahko pride do udarnin.


Za več informacij si oglejte letak za varno igro na otroškem igrišču, kjer je tudi informacija, kam se lahko poda prijavo v primeru zaznave neustreznih, nevarnih ali poškodovanih igral v uporabi. Dodatne informacije glede varnosti otroških igral lahko najdete tudi v rubriki Pogosta vprašanja, otroška igrala.