Seznam nevarnih proizvodov
Kombnirana zajeralna žaga s krožno žago
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled kombnirane zajeralne žage s krožno žago:
Možnost neposrednega dotika rezila s prsti:


Pomanjkljive označne na tablici: