Seznam nevarnih proizvodov
Brezvrvični digitalni hišni zvonec DZ1, ST 69
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Črtna koda: 383 000 581 28 06