Seznam nevarnih proizvodov
Podaljšek PG 3/3 m
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Dodaten opis: JUS N.E0.350 10/16A 250V~ max 3500W

Izgled podaljška:


Film: test gorljivosti podaljška (AVI format, velikost 19 MB)