Seznam nevarnih proizvodov
Digitalni preizkuševalec napetosti, tip 07974
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled instrumenta:


Izgled napisne tablice instrumenta: