Sodelovanje s Tržnim inšpektoratom RS

Ta stran je namenjena stiku z nami. Tukaj lahko:


Glede na vašo izbiro se vam bo odprl ustrezen obrazec. Prosimo vas, da vnesete čim več podatkov, še posebej pa tiste, ki so označeni z zvezdico (*). Ta polja so namreč za naše nadaljnje delo najbolj pomembna, če ne celo ključnega pomena.