Seznam nevarnih proizvodov
Otroški telefon - baterijska otroška varuška CS 554

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izdelek je označen z znakom CE.