Seznam nevarnih proizvodov
Sesalnik za mokro in suho čiščenje, blagovna znamka: KRESS
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled izdelka:


Objava oglasa v časopisu DELO.