Pomagajte pri iskanju pogrešanih ali iskanih oseb!

Iskanje pogrešanih oseb in iskanje oseb, za katerimi je razpisana tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo, je lahko uspešno le v sodelovanju s prizadetimi osebami in širšo javnostjo.

Kako lahko pomagate?Če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču, obvestite policijo:

  - osebno na policijski postaji,
  - na telefonsko številko 113,
  - na anonimni telefon policije 080-1200,
  - z anonimnim e-obvestilom o pogrešani in iskani osebi.


V obvestilo napišite čim več podatkov, ki bodo policiji v pomoč pri preiskovanju in ukrepanju, predvsem pa:

        - kje in kdaj ste opazili osebo, ki velja za pogrešano ali iskano,
        - njen videz, smer gibanja,
        - morebitne posebnosti ali izstopajoče značilnosti,
        - okoliščine in razloge oziroma informacije, povezane z izginotjem, ipd.


Obvestilo je anonimno, zato vam ni treba napisati svojih osebnih podatkov. Če pa želite, da bi se pri obravnavanju vašega obvestila osebno obrnili na vas, navedite svoje kontaktne podatke.Iskanje pogrešanih oseb


Seznam pogrešanih oseb

Na podlagi 3. člena Zakona o policiji, po katerem je splošna naloga policije varovati življenje in osebno varnost ljudi, policija razpiše iskanje pogrešanih otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb, ki so duševno ali telesno tako prizadete, da same ne morejo skrbeti zase in so odšle od doma ali iz varstvenega zavoda.

Na seznamu pogrešanih oseb so osebe, ki so iz znanih ali neznanih vzrokov odsotne iz določenega okolja, o čemer je policija obveščena oz. to sama ugotovi, in za izsleditev katerih so izvedeni določeni ukrepi. Na svoji spletni strani in v medijih lahko policija objavlja tudi osnovne podatke, okoliščine izginotja in fotografije pogrešanih oseb (s soglasjem svojcev pogrešanih oseb, če izginotje ni povezano s sumom kaznivega dejanja).

Nenadno izginotje osebe iz okolja, kjer živi in dela, navadno ni posledica kaznivega dejanja, je pa pogosto izraz in končni izid globljih konfliktov v njenem okolju. Po drugi strani pa primeri iz pretekle prakse opozarjajo, da se lahko za navideznim odhodom skriva tudi hudo kaznivo dejanje.

Pri pogrešanju je treba upoštevati čas pogrešanja in pretekle navade osebe, njene običaje, obnašanje, socialne stike ali poklicno dejavnost. Glavni element pa je nenadna in nepričakovana odsotnost iz kraja, kjer je oseba dotlej prebivala. Njena odsotnost mora biti daljša od običajne, predvsem pa nepojasnjena.

V Sloveniji občani vsako leto prijavijo policiji več deset pogrešanih oseb, med katerimi so otroci, mladoletniki in odrasle osebe.


Iskanje oseb, za katerimi je razpisana tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo


Seznam iskanih oseb

Na seznamu iskanih oseb, za katerimi je razpisana tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo, so:

  - osebe, obdolžene kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
  - osebe, ki so pobegnile iz zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa.


Policija razpiše tiralico za iskanje osebe na podlagi odredbe sodišča ali upravnika zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa v skladu s 548. členom Zakona o kazenskem postopku in tiralico za iskano osebo na podlagi naloga sodišča o odreditvi evropskega naloga za prijetje in predajo v skladu s 17. členom ter 3. in 4. odstavkom 42. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije.

Načrtovanje ukrepov in postopkov policije za izsleditev, prijetje in izročanje iskanih oseb sodnim in drugim pristojnim organom je predvsem odvisno od hitrosti in kakovosti podatkov in informacij, ki jih policiji posredujejo občani.