PRIJAVI ORGANIZIRAN KRIMINAL!

V našem življenjskem in delovnem okolju je prisotnih mnogo negativnih dejavnikov, ki vplivajo na varnostne razmere. Ko slišimo za organizirane kriminalne združbe, pogosto pomislimo, da so možne le v drugih državah, a Slovenija žal ni izjema.

Pojem organizirana kriminaliteta vsebuje kazniva dejanja, ki so povezana s tihotapstvom, preprodajo ali izdelavo prepovedanih drog, orožja in eksplozivov, ilegalnimi migracijami, ponarejanjem denarja ipd. Z različnimi oblikami tovrstnih kaznivih dejanj se policisti in občani srečujemo skoraj vsak dan.Podrobno opredelitev kaznivih dejanj organizirane kriminalitete najdete v spodaj navedenih členih Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-1), in sicer:

  - Preprodaja in tihotapstvo prepovedanih drog (186. in 187. člen KZ-1)

  - Preprodaja in tihotapstvo orožja, blaga z dvojno rabo ali vojaške opreme in orožja
    (307. člen KZ-1)

  - Ilegalne migracije (308. člen KZ-1)

  - Ponarejanje denarja (243. in 248. člen KZ-1)

Kazniva dejanja organizirane kriminalitete pri ljudeh vzbujajo občutek strahu in negotovosti, gospodarstvu in ugledu države pa povzročajo veliko škodo. Organizirana kriminaliteta temelji na izkoriščanju, strahu in nasilju. Navadno ustvarja velike, nezakonite dobičke, ki pa med ljudmi lahko povzročijo strah za lastno varnost in varnost njihovega premoženja. Sodelovanje pri izvrševanju takšnih kaznivih dejanj pogosto poveča nestrpnost med ljudmi, povzroči razpad družin ter osebnostni in ekonomski propad posameznikov, ki želijo z malo truda in veliko tveganja na hitro obogateti. Posamezniki, ki se ukvarjajo z organizirano kriminaliteto, lahko postanejo tudi odvisniki od prepovedanih drog ali pa zaradi vpletenosti v tovrstna kazniva dejanja celo žrtve izsiljevanj kriminalnih združb.

Poslanstvo policije je skrbeti za dobrobit vsega prebivalstva, z vstopom v mednarodne povezave pa smo kot država prevzeli tudi obvezo prispevati h globalni varnosti. Žal pa je skrb za zagotavljanje varnosti prevečkrat prepuščena le policiji, ki s samo represivnimi ukrepi ne more zagotoviti popolne varnosti v državi. Prav zato si želimo tesnejšega sodelovanja tudi z občani. Skupaj namreč lahko preprečimo številne deviantne pojave in dejanja.

Tudi če niste prepričani, da gre v primeru, ki ga želite prijaviti, za kaznivo dejanje, nam lahko na tem mestu popolnoma anonimno posredujete informacije o njem. Morda nam bodo prav te, navidez nepomembne informacije, pomagale pri učinkovitem preiskovanju organizirane kriminalitete.