Avtošola ni navadna šola, je šola za življenje!

Če ste zaznali kakršno koli obliko nepravilnega delovanja avtošol (npr. učiteljev vožnje in predpisov), jo prijavite. Tako bomo lahko skupaj zagotovili ustrezne pogoje za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil in s tem za večjo varnost in vozniško kulturo v cestnem prometu. Prijava je anonimna, zato vam ni treba navajati osebnih podatkov, razen če želite, da se pri obravnavi prijave osebno obrnemo na vas.

Večina kandidatov, ki se usposabljajo za voznike motornih vozil, je mladih, zato je toliko bolj pomembno, da avtošole delujejo v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP), kjer so natančno opredeljeni funkcija avtošol, pogoji in pravila, pod katerimi morajo avtošole delovati in poslovati. Ker je za mnoge kandidate to prva večja odgovornost v življenju, morajo avtošole v skladu z omenjenim zakonom zagotoviti ustrezne pogoje, program usposabljanja (teoretični in praktični del) in ustrezno strokovno usposobljene učitelje vožnje in predpisov. Z znanjem, pridobljenim v avtošoli, postanejo kandidati enakovredni udeleženci v cestnem prometu. S tem odločajo ne samo o svojem življenju, ampak tudi o življenju drugih.

Pomembno je tudi, da avtošole spoštujejo ZVCP, saj so le tako lahko pozitiven zgled za kandidate. Isti zakon namreč določa predpise in pravila, s katerimi se bodo vozniki soočali na cesti. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja Prometni inšpektorat Republike Slovenije, ki bo obravnaval vaše prijave.

Najpogostejši kršitvi ZVCP v avtošolah:
  - neizvajanje teoretičnega usposabljanja (v obsegu najmanj 40 ur),
  - nepravilno vodenje evidenc (npr. po opravljeni uri vožnje mora učitelj kandidatu izročiti     evidenčni karton).