PRIJAVI EKSTREMNO NASILJE!

Slovenija doslej na srečo ni bila izpostavljena najhujšim oblikam nasilja. Razlogi za to so sociološki, kulturni in zgodovinski, saj prebivalci Slovenije nikoli niso poznali, niti množično podpirali nobene vrste ekstremizma ali nasilja. Želja policije in vseh prebivalcev Slovenije je, da tudi v prihodnje ohranimo in okrepimo medsebojno strpnost. Zavedamo se, da policija s svojimi represivnimi in preventivnimi ukrepi ne more sama zagotavljati varnosti in prispevati k miroljubnemu ozračju v državi. Takšno stanje lahko dosežemo le skupaj.

Da bi zmanjšali sivo polje kriminalitete, povezane z ekstremnim nasiljem, ki je pogosto neprijavljeno ali neraziskano, in obenem zagotovili varnost ter integriteto prijaviteljev, omogočamo vsem, da nam na tem mestu popolnoma anonimno posredujejo informacije o ekstremnih oblikah nasilja, kot so:

Izsiljevanje:
Ali vas izsiljujejo, vam grozijo ali od vas zahtevajo denar ali kateri drugi vrednejši predmet? Ali kdo zahteva, da storite kaj nezakonitega? Obstaja velika verjetnost, da ste žrtev kaznivega dejanja! Če imate informacije o izsiljevanju in prisiljevanju zlasti mladih ali nemočnih oseb, nam to čim prej sporočite!

Nasilništvo:
Ne čakajte, da se nasilje, ki ga nekdo izvaja nad vami ali nekom, ki ga poznate, konča tragično. Neprijavljeno nasilje se pogosto stopnjuje, posledice pa so iz dneva v dan hujše. Če kdo izvaja nasilje nad vami ali nad kom, ki ga poznate, ga prijavite!

Terorizem:
Ste videli, da kdo opazuje, fotografira ali sestavlja zapiske o poteku varovanja pomembnih objektov ali krajev, kjer se zadržuje večje število ljudi? Ali poznate koga, ki se posebej zanima za pirotehnična in druga sredstva, iz katerih je mogoče izdelati eksplozivne snovi, ali pa kupuje večje količine kemikalij, čeprav jih običajno ne potrebuje? Ali oseba pri tem jasno izraža solidarnost s terorističnimi dejanji in jih opravičuje ter spodbuja k tovrstnemu nasilju tudi v svoji okolici? Morda veste za posameznike ali skupine, ki pozivajo k nasilnim dejanjem, kot so maščevanje, strelski obračuni v šolah, napadi na posamezne objekte in javne prostore? Če ste priča sumljivemu obnašanju oseb ali ste takšna ravnanja opazili na spletnih straneh, drugih medijih ali javno dostopni literaturi, to prijavite policiji!

Nezakonit promet z orožjem:
Ali poznate koga, ki prekupčuje z orožjem ali ga razkazuje, pri tem pa upravičeno domnevate, da zanj nima potrebnih dovoljenj? Morda ste slišali, da kdo ponuja orožje preko socialnih spletnih omrežij ali pa ga poskuša kupiti oz. prodati brez dovoljenja. Prijavite takšna dejanja policiji!

Spodbujanje nestrpnosti in sovraštva:
Če imate informacije, da nekdo z javnim izražanjem nestrpnosti spodbuja sovraštvo do pripadnikov neke rase, naroda, etnije, kulture, religije, do istospolno usmerjenih ali nasploh drugače mislečih, še posebej če takšno nestrpnost izraža tudi s fizičnim nasiljem, to prijavite policiji.

Poslanstvo policije je skrbeti za javno varnost in za dobrobit vsega prebivalstva. Z vstopom v mednarodne povezave smo kot država prevzeli tudi obvezo, da prispevamo h globalni varnosti, ki jo lahko posamezne oblike ekstremnega nasilja hitro ogrozijo.

Če imate informacije o zgoraj navedenih oblikah kriminalitete, ali pa ste sami žrtev ene od teh oblik ekstremnega nasilja, lahko tu, povsem anonimno, pošljete prijavo policiji, ali pa nam posredujete informacije, ki nam bodo pomagale pri odkritju storilcev.